Kartilya ng Katipunan, Aral Blg. 10 (K3)

"SA DAANG MATINIK ANG BUHAY, LALAKI ANG SIYANG PATNUGOT NG ASAWA AT MGA ANAK; KUNG ANG UMAAKAY AY TUNGO SA SAMA, ANG PAGTUTUNGUHAN NG INAAKAY AY KASAMAAN DIN." (Ang simula nito'y obserbasyon sa ugnayan ng babae at lalaki sa panahon ng Katipunan; para sa kasalukuyan, iminumungkahing ipalit ang sumusunod: "Sa daang matinik ng buhay, ang mga magulang ang patnugot ng mag-anak; kung ang umaakay ay tungo sa sama, ang pagtutunguhan ng inaakay ay kasamaan din.")

"In the thorny path of life, the man leads the way and his wife and children follow. 

If the leader goes the way of perdition, so do the followers."

(Translated by the late Paula Carolina S. Malay)

(This page has a CYBER TALK-BACK instant feedback box at the bottom. We seek your responses.)


K10-3: Anumang mga bagay na nakikita ng isang anak sa kanyang ama o ina ay siyang batayan ng kanyang kinabukasan. Ang mga ito ay salamin ng kanyang gawi at kilos sa bagong mundo ng kanyang nakatakdang tuklasin at hanapin.

-- Jigger Agcaoli, 4801 Ang Buhay St. V. Mapa Sta. Mesa Manila, 16 yrs. old.

K10-2: Napili ko ito sapagkat sa aking pamilya ay may nangyari na ring ganito. Dahil sa ang aking ama ay tila naliligaw ng landas. Mas inuuna pa niya ang kanyang mga bisyo kaysa sa amin at sa Diyos. Dahil dito kamuntikan na rin akong mapasama sapagkat gusto ko nang mag rebelde dahil sa kanyang ginagawa.

-- Daryl B. Tuazon, L-46 Bldg. 2 Sambahayan Condominium Sacrifante St. Mandaluyong City, 16 yrs. old.

K10-1: Ito ang napili ko dahil sa buhay natin ngayon maraming tao na ang naliligaw ng landas, dahil sa mga gumagabay sa kanila. Maraming kabataan ang nagnanakaw, nanggagahasa at pumatay dahil na rin sa gawain ng kanilang ama. Marami rin sa kabataan ang umiinom ng alak, naninigarilyo, nagdrodroga at nambababae dahil na rin sa gawi ng mga magulang. Katulad na rin ako, natuto akong uminom ng alak, manuntok sa mga kapatid dahil iyon din ang ginagawa ng ama ko. Ito ang napili ko dahil pag ito ang isinasabuhay ko magiging disiplinado ang mga anak ko sa pagdating ng panahon.

-- Stephen Lloyd M. Esquejo, 31 P. Oliveros St. Mandaluyong City, 15 yrs. old

..

 

Please participate in 'Sanib-Sinag' (synergy of minds), through

'CYBER TALK-BACK' in selected SanibLakas webpages:

(Webmaster will mount your response in the appropriate page in this particular site.)

<SANIBLAKAS CYBERSERVICES is a special services project of SanibLakas Foundation>

 

 Ano naman ang sarili mong tugon sa aral na ito, kung mayroon?

Pangalan mo at palayaw::

Posisyon: 
Organisasyon, Opisina, Skwela o Barangay:
Mailing Address, E-mail Address, Fax No. & iba pang contact numbers:

 background na personal  (may kinalaman sa tugon):

Ipadala sa WEBMASTER -->

<< balik sa website opening window      balik sa Kartilya Forum opening window >>