Kartilya ng Katipunan, Aral Blg. 12 (K12)

 "ANG DI MO IBIG GAWIN (ng iba) SA ASAWA MO, ANAK AT KAPATID, AY HUWAG MONG GAGAWIN SA ASAWA, ANAK AT KAPATID NG IBA."

"Don't do to the wife, children and brothers and sisters of others 

what you do not want done to your wife, children and brothers and sisters."

(Translated by the late Paula Carolina S. Malay)

(This page has a CYBER TALK-BACK instant feedback box at the bottom. We seek your responses.)


K12-22: This has deep roots in the love of fellowmen which is the unifying factor for a strong nation.

-- Bonifacio V. Borromeo, Maripipi Cooperatives, Maripipi, Biliran province

K12-21: This always reflects in our own selves. Everything we do has a "kapalit" and will return to us.

-- Nick Barinto

K12-20: I have observed among us that this is not being practiced or given importance. Many among us are stomping on lives of others just for fame or comfort of their own selves.

-- Herbert Abadia

K12-19: It's basically the Golden Rule and most of all, God's Rule -- Love one another.

-- Noli Macoy

K12-18: Respect others if you want to be respected. At kung sino ang mahal ng isyong minamahal ay dapat mo ring mahalin.

-- Luz A. Securata

K12-17: This is the most basic one. However, it does not specify doing good to others would mean not doing anything bad at all. So, I still want to make it clear that we do not stop at doing nothing wrong but go on doing good for the others.

-- Florante Puno

K12-16: Ang aking asawa, anak at kapatid ay mahal ko at hindi ko gustong masaktan, kaya kung ang No. 12 ay ating sundin, magkaroon ng peace, happiness and everything good that comes from love ang ating mga tao.

-- Yvonne F. Riolo, Riverside Medical Center, Bacolod City, Negros Occidental

K12-15: It is painful to feel the damage and hurt feelings done to our loved ones, so I ought not do it to loved ones of others.

-- Luz A. Lanzar, NMC MPC, Bacolod City, Negros Occidental

K12-14: This teaches us to respect others' rights.

-- J. Acenas

K12-13: I always try my best to practice this every day of my life. I don't want to hurt others because I also don't want them to hurt me and my family. I instill in the minds of my children human values as a foundation of peaceful and successful living.

-- Violeta Lumulol,

K12-12: I still abide by the equivalent of the Golden Rule. It follows that if you have a high regard for your family, you cannot help but put other people in high regard as well. The family is the basic social unit, and somehow could be an indication of how you will regard other people, too.

-- A. Ramos

K12-11: With this I think it is easy to have unity in our nation and common attainment of objectives and goals.

-- Felix O. Ollo

K12-10: If and only if we can do this, then we will have more time focusing our energy on other useful and meaningful endeavors for the advancement of social, political, economic growth, etc. Planet Earth will be the best place to live in.

-- Accataylo

K12-9: Kung isasaalang-alang natin ang iba, tulad sa ating sarili, ay wala tayong problema at madali tayong uunlad bilang bayan.

-- Ferdinand Ultra

K12-8: If we will only strictly follow the "golden rule," there will be real peace and unity in this country.

-- Carmen Cola, NKAP

K12-7: I chose this lesson because I'm afraid of "karma"

-- Gloria M. Sale, TACECCO-Bohol

K12-6: This is anchored on the Golden Rule popularized by Confucius and Jesus Christ. If you follow this lesson, you respect your fellowmen as you respect and love yourself as a creature of God. All the other lessons may be founded on this lesson. If you follow this, it is tantamount to having followed all the others.

-- Edith C. Poculan

K12-5: Kaya ko ito napili dahil sa araw-araw ang nasa paligid ko ay ang aking kapwa. Napakahalaga nito sa pakikipagkapwa. Kung ano ang ayaw mong gawin sa iyo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Dahil sa bawat kilos o salita nating ginagawa hindi natin alam na may nasasaktong kalooban. Kung ayaw mong danasin ang sakit, huwag din dapat natin itong iparanas sa iba. Bago tayo magsalita o gumawa ng anuman isipin muna natin kung ito'y mabuti. Sa aking sarili sisikapin kong huwag manakit ng kalooban ng aking kapwa, dahil minsan naranasan ko na rin ang masaktan.

-- Julie Anne G. Olazo, 14 yrs. old, 761 M. Cruz St. Mandaluyong City

K12-4: Napili ko ito sapagkat para sa akin ito ay napakahalaga sa pagkatao ng bawat isa. Huwag nating gawin sa iba ang ayaw nating gawin sa atin. Kung maaari ay gawin natin ang mga bagay na alam nating makabubuti sa ating kapwa maging sa ating sarili. Kung ayaw nating masaktan ay huwag din tayong mananakit.

-- Janice Layos, 15 yrs.old, 20-120 M. Leyva St. Mandaluyong City

K12-3: Kaya ito ang napili ko dahil sa maganda ang nilalaman nito. Nakasaad kasi dito ang pagpapahalaga, respeto, at paggalang sa kapwa. Nangangahulugan na kailangang respituhin mo ang kapwa mo upang irespeto din nila ikaw at ang mga mahal mo sa buhay. Kaya kailangang magkaroon ng "mutual relationship" o pagkakaroon ng pagkakaunawaan sa bawat isa para malayo sa pag aawayan ang bawat isa sa atin. Isang halimbawa nito ay sa aking sarili. Bawat isa sa atin ay naghahangad ng paggalang sa ibang tao gayundin ako. Kung kaya gagawin ko na ito at isasabuhay simula sa araw na ito.

-- Rhodora C. de Leon, 57 Blk 31 Welfareville Compound, Mandaluyong City

K12-2: Napili ko ito dahil madalas mangyari ito sa akin. Gusto kong laging gawin ang mang asar at manakit sa kapwa pero pag ito ay ginagawa sa akin ako ay naaasar pero kahit na ito medyo natural at may hawig ng onti so "Do not do unto others, what others want to do unto you." Kailangan nating baguhin ang mga ayaw natin at madalas nating gawin at baguhin ito ng taos puso at buo sa kalooban.

-- Brian James R. Gorospe, 16 yrs. old, 71 Ballesteros St. San Antonio Aparri, Cagayan

K12-1: Noon masyado akong mapang husga, kung anu-ano nalang tulad ng nangaasar ako, sinasabi ko minsan "alam mo ang arte mo" kahit hindi naman, tinutulak tulak ko pa siya. Tapos noong nakita ko yung pinsan ko nan sinasabihan ng maarte, masakit rin pala yung ginawa ko sa classmate ko.

-- Julie Panaguiton, 14 yrs. old, 55 Baao St. Western Bicutan, Taguig Metro Manila

..

 

Please participate in 'Sanib-Sinag' (synergy of minds), through

'CYBER TALK-BACK' in selected SanibLakas webpages:

(Webmaster will mount your response in the appropriate page in this particular site.)

<SANIBLAKAS CYBERSERVICES is a special services project of SanibLakas Foundation>

 

 Ano naman ang sarili mong tugon sa aral na ito, kung mayroon?

Pangalan mo at palayaw::

Posisyon: 
Organisasyon, Opisina, Skwela o Barangay:
Mailing Address, E-mail Address, Fax No. & iba pang contact numbers:

 background na personal  (may kinalaman sa tugon):

Ipadala sa WEBMASTER -->

<< balik sa website opening window      balik sa Kartilya Forum opening window >>