Kartilya ng Katipunan, Aral Blg. 14 (K14)

"PAGLAGANAP NG MGA ARAL NA ITO, AT MANINGNING NA SISIKAT ANG ARAW NG MAHAL NA KALAYAAN DITO SA KAABA-ABANG SANGKAPULUAN AT SABUGAN NG MATAMIS NIYANG LIWANAG ANG NANGAGKAISANG MAGKALAHI'T MAGKAKAPATID, NG LIGAYANG WALANG KATAPUSAN, ANG MGA GINUGOL NA BUHAY, PAGOD, AT MGA TINIIS NA KAHIRAPA'Y LABIS NANG MATUTUMBASAN."

"When these teachings shall have been propagated and the glorious sun of freedom begins to shine on these poor islands to enlighten a united race and people, then all the loves lost, all the struggle and sacrifices shall not have been in vain."

(Translated by the late Paula Carolina S. Malay)

(This page has a CYBER TALK-BACK instant feedback box at the bottom. We seek your responses.)


K14-2: Kaya ko ito napili dahil may kaugnayan ito sa aking buhay dahil kung hindi sa mga bayani at katipunero ay masasabi kong isa rin ako sa makakaranas ng paghihirap ng panahon ng pag-aaway. Isang malaking pasasalamat dahil nagkaroon ng kalayaan na pinagnasahan ng bawat Pilipino upang hindi danasin ng salinlahi. Pagkatapos ng mga karanasang nagbigay aral sa akin na laging kasama ay magkaroon ako ng kapanatagan sa aking puso.

-- Chanda B. Maiso, Legaspi St. Maybunga Pasig City

K14-1: Ito ang napili ko dahil ang pangarap at mithiin na ito ay siyang nagbigay lakas sa akin upang ipagpatuloy ang pakikibaka laban sa mga puwersang nag alipin sa ating bayan.

-- Luis Gorgonio, 2440-C Bayani St. Sta. Ana, Manila


..

 

Please participate in 'Sanib-Sinag' (synergy of minds), through

'CYBER TALK-BACK' in selected SanibLakas webpages:

(Webmaster will mount your response in the appropriate page in this particular site.)

<SANIBLAKAS CYBERSERVICES is a special services project of SanibLakas Foundation>

 

 Ano naman ang sarili mong tugon sa aral na ito, kung mayroon?

Pangalan mo at palayaw::

Posisyon: 
Organisasyon, Opisina, Skwela o Barangay:
Mailing Address, E-mail Address, Fax No. & iba pang contact numbers:

 background na personal  (may kinalaman sa tugon):

Ipadala sa WEBMASTER -->

<< balik sa website opening window      balik sa Kartilya Forum opening window >>