Kartilya ng Katipunan, Aral Blg. 2 (K2)

"ANG GAWANG MAGALING NA NAGBUBUHAT SA PAGHAHAMBOG O PAGPIPITA SA SARILI (paghahangad na makasarili) AT HINDI TALAGANG NASANG GUMAWA NG KAGALINGAN AY HINDI KABAITAN."

"A deed lacks nobility if it is motivated by self-interest and not be a sincere desire to help."

(Translated by the late Paula Carolina S. Malay)

(This page has a CYBER TALK-BACK instant feedback box at the bottom. We seek your responses.)


(WE ARE STILL REENCODING THE EARLIER COMMENTS 

ON THIS PAGE.   FEEDBACK BOX BELOW IS WORKING.)


..

 

Please participate in 'Sanib-Sinag' (synergy of minds), through

'CYBER TALK-BACK' in selected SanibLakas webpages:

(Webmaster will mount your response in the appropriate page in this particular site.)

<SANIBLAKAS CYBERSERVICES is a special services project of SanibLakas Foundation>

 

 Ano naman ang sarili mong tugon sa aral na ito, kung mayroon?

Pangalan mo at palayaw::

Posisyon: 
Organisasyon, Opisina, Skwela o Barangay:
Mailing Address, E-mail Address, Fax No. & iba pang contact numbers:

 background na personal  (may kinalaman sa tugon):

Ipadala sa WEBMASTER -->

<< balik sa website opening window      balik sa Kartilya Forum opening window >>