.
''DAKILAHI': FILIPINOS FOR LIFE
.PAHINANG PAMPANITIKAN (Literary Page)
.
Nakalaan ang pahinang ito upang magtanghal ng ating mga salaysay, mapanlikhang sanaysay at  tula ukol sa kasaysayan, pagsasanib-lakas  at kabuuang kadakilaan ng Pilipino.  Ipadala ang inyong mga akda sa e-mail address na filipinos4life@yahoo.com bilang attached files sa pormat na MS Word ".rtf" o ".txt" lamang.  Hindi po kami nagsasalin, at pananagutan ng nagpapadala ang mga usapin sa copyright. Salamat po. This section is dedicated to carry our narratives, literary essays and poems about the history, synergy and overall greatness of the Filipino. Please send your works to filipinos4life@yahoo.com as attached files only in the MS Word ".rtf" or ".txt".   We do not translate contributed works, and senders are responsible about copyright matters. Thank you.)

Tuloy po kayo! click here --->
 
 
 

3624  / Sept. 6, 2000